SA GRAMOLA 33 > CANÇONS AMAGADES

En aquest programa escoltarem cançons cantades per cantants coneguts però que han aparegut en discos que no son propis sinó que corresponen a participacions casuals en algun projecte que  o els és propi. Joana Pons cantant a Bonet de San Pedro, Guiem Soldevilla cantant a