ERISSONES

Amb Magda Timoner i Gabi Miciulevicius

Erissones és un programa dedicat al feminisme, a la mirada i paper de la dona en el món cultural, social i professional. Volem descobrir com es viu des de Menorca aquest plantejament tan necessari (la defensa de la igualtat social real) i tan en boca de tothom avui dia. Una societat tan tradicionalista i aïllada i, alhora, tan precursora en molts àmbits. Rallam de feminisme? Com en rallam? Ens enfrontem als estigmes i als prejudicis que comporta? Com ho fem? A cada programa rallarem amb almenys un agent protagonista que pugui il·luminar-nos i donar-nos pistes en aquest sentit.