NO SÓN HORES

Amb Avestruces

“No són hores” és un taller d’experimentació sonora radiofònica, una exploració per l’ entropia màxima de la música.
Proposem a la persona oient endinsar-se en un recorregut pel territori inabastable que és l’art sonor. Explorar diverses propostes formals i tècniques fent servir l’illa de Menorca com a punt d’ancoratge. Perquè, senyores, senyors i senyoris, Menorca inspira.
Són esperables glitches, girs inesperats i coses rarotes.