Les porquejades, a molts llocs i cases del poble se solien fer entre el mes de gener i febrer. Tot i així, per damunt Tots Sants poc en quedava, d’aquell porc, i en ser un temps en què als llocs hi havia més gent que de costum ajudant a llaurar i sembrar, era normal matar el porc de es santmiquelnadal per acabar de passar l’any. Les porquejades volen fred perquè el procés sigui més higiènic i la conservació sigui més bona.
Vàries membres de Ràdio Far es reuneixen, com en unes porquejades, i disseccionen amb molt d’humor l’actualitat cultural de Menorca.

  • Porquejades T1
  • Porquejades T2
  • Porquejades T3