EPISTOLARI XPRÉS

L’epístola o carta és un text la funció principal de la qual és la comunicació entre el remitent o emissor (qui redacta) i el destinatari (qui la rep).
Avui dia, la carta ha abandonat quasi completament el correu postal per traslladar-se al correu electrònic, substituint el seu nom per missatge; ja no rebem cartes, sinó missatges. Els temps canvien i en tot canvi es perd qualque cosa, com les sensacions: el tacte de la carta, l’olor de la carta, la personalitat de la lletra de l’emissor de la carta (si no s’escriu amb màquina d’escriure o amb l’actual ordinador), l’emoció de rebre la carta…

 

Epistolari Xprees reivindica l’ús d’aquest art en vies de desapació repassant diverses cartes de personatges històrics o fets curiosos.