CÀPSULES D’ART 11 > IMAGINAR

La imaginació: acte voluntari en la creació d’imatges que parteix de la realitat física per connectar amb la realitat psíquica; dóna sentit i estructura les nostres percepcions mitjançant el pensament; desperta en l’observador maneres distintes de comprendre la realitat; crea símbols que provoquen en nosaltre emocions profundes…

Imatges:

Melanconia 1, Albert Dürer (1514).

Autorretrat, Albert Dürer (1498).

DARRERS CAPÍTOLS DE CÀPSULES D’ART

Xec Pons

bibliotecafreak@radiofarmenorca.com
Sense comentaris

Publica un comentari