PARAULES MAJORS 07 > SA SÍNIA

El malbaratament de l’aigua és a l’ordre del dia. Si ahir totes les cases es construïen amb cisternes i estaven actius aljubs, sínies, pous i pous de torn, avui l’aigua corrent és el que trobam a totes les aixetes, i aquest fet, d’una manera o altre, potser ens desvincula del seu gran valor, ens fa creure que no ens l’acabarem. Avui xerrarem d’aigu i xerrarem de voluntariat amb tres jubilats Antoni Olives, Jaume González Ii Joan Mercadal, que han participat en la restauració d’una sínia, Sa Sínia de la Plana.

TOTS ELS CAPÍTOLS DE PARAULES MAJORS

Iara Pons

sonora@radiofarmenorca.com
Sense comentaris

Publica un comentari